वरिष्ठ प्रबंधन टीम

 

DR M Beena IASडॉ.एम.बीना, आईएएस
अध्यक्षा

 

 

 

 


उपाध्यक्ष

Chief Vigilance Officer श्री.के.राजेंद्रन
मुख्य सतर्कता अधिकारी 
  Deputy Conservator

कप्तान जोसफ जे.आलपाट्ट
उप संरक्षक

Secretaryश्रीमती सी.प्रेमकुमारी
सचिव
Traffic Manager

श्री वीपिन आर.मेनोत
यातायात प्रबंधक

FA & CAO

एस. के.साहू
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

Chief Engineer

श्री परितोष बाला
मुख्य अभियंता

Chief Medical Officerडॉ.रोय तोमस
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Thiraipandian.V - Chief Mechanical Engineer

श्री वी.तुरैपाण्डियन
मुख्य यांत्रिक अभियंता  

 

 

 

नाम व पदनाम

ईमेल-आईडी

दूरभाष सं
कार्यालय

दूरभाष सं
आवास

डॉ.एम.बीना,आईएएस
अध्यक्ष

chairman@cochinport.gov.in 

+91 484 2668200
+91 484 2668566
+91484   2582002 

 

 


उपाध्यक्ष 

deputychairman@cochinport.gov.in

+91 484 2666592
+91484 2582003

 

 

श्रीमती सी.प्रेमकुमारी
सचिव

secretary@cochinport.gov.in

+91 484 2666412
+91484 2582100

 


       

श्री वीपिन आर मेनोत
यातायात प्रबंधक 

tm@cochinport.gov.in

+91 484 2666418
+91484 2582200

 

 

श्री वी.तुरैपाण्डियान
मुख्य यांत्रिक अभियंता

cme@cochinport.gov.in

+91 484 2666639
+91484 2582300

 

     +91 484 2582930

 

श्री परितोष बाला
मुख्य अभियंता

ce@cochinport.gov.in

+91 484 2666414
+91 484 2582400

 


      

श्री एस. के.साहू
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

fa@cochinport.gov.in

+91 484 2666582
+91 484 2582600

 

 

डॉ.रोय तोमस
मुख्य चिकित्सा अधिकारी 

cmo@cochinport.gov.in

+91 484 2666402
+91 484 2582700

 


  

कप्तान जोसफ जे.आलपाट्ट
उप संरक्षक

dc@cochinport.gov.in

+91 484 2666417
+91 484 2582500

 

 

श्री.के.राजेंद्रन
मुख्य सतर्कता अधिकारी

cvo@cochinport.gov.in

+91 484 2668041
+91 484 2582020

 

 

श्री जीजो तोमस
वरिष्ठ उप सचिव एवं जनसंपर्क

pro@cochinport.gov.in

+91 484 2667722
+91 484 2582112

 

  +91 484 2582912

 

अंतिम अद्यतित :: 18/02/2022, -17:30